650,000

2.3OZ (65g)

– Teami Skinny tăng cường trao đổi chất
– Teami Skinny ngăn chặn sự thèm ăn
– Teami Skinny tăng năng lượng
– Teami Skinny là một sự thay thế cà phê
– Teami Skinny có thể giúp giảm đầy hơi

Mã: DT01 Danh mục: