1,100,000

LỢI ÍCH QUAN TRỌNG:
– Tăng cường sự trao đổi chất của bạn
– Bắt đầu đốt cháy chất béo được lưu trữ
– Làm dịu co thắt cơ và căng cơ
– Tăng mức năng lượng một cách tự nhiên
– Giải độc các cơ quan nội tạng của bạn

Danh mục: